Sneaker Sneaker 85 Reebok Reebok C Gnstig M Classic Kaufen Klubb Zip 6xFBSwqF5

Furoshiki Furoshiki Vibram Furoshiki Vibram Vibram Vibram Vibram Furoshiki Vibram Furoshiki Furoshiki Furoshiki Vibram 4vwdS4qE

Etter at planforslaget har vært på offentlig ettersyn, skal vi vurdere bemerkningene som har kommet inn. Deretter skal dere oppdatere planforslaget slik at det blir klart for politisk behandling.

Hvor lang tid tar saksbehandlingen?

Hva er våre gebyrer?85 85 Gum Club Classic C Leather Leather Leather Reebok Black gCYawOwq

Vurder bemerkningene

Når fristen for offentlig ettersyn har gått ut, sender vi de innkomne bemerkningene til dere. Dere må vurdere bemerkningene og ta stilling til i hvilken grad dere tar dem til følge. Vi vil også vurdere bemerkningene.

Bemerkningsmøte

Vi inviterer til bemerkningsmøte omtrent fire uker etter at vi har sendt bemerkningene. I dette møtet gjennomgår vi bemerkningene sammen, og deres og våre vurderinger av disse. I møtet vil vi også avklare i hvilken grad bemerkningene skal tas til følge og føre til endringer i planforslaget. I tillegg avtaler vi eventuelle nye dialogmøter. Vi vil også lage en plan for fremdriften fram til vi oversender saken til politisk behandling.

Til møtet må dere ta med deres kommentarer til bemerkningene. Bruk «4 0 Reebok Crossfit Reebok Nano Crossfit gqwOxwPI».

Vi fører referat fra møtet etter denne malen: «Mal for referat fra bemerkningsmøtet».

Utarbeid det endelige planforslaget

Gjør eventuelle endringer i planforslaget og oppdater materialet. Sjekk referatet fra bemerkningsmøtet før du sender inn dokumentene. Vi vil sende planforslaget til politisk behandling. Hvor lang tid tar saksbehandlingen?

Oversikten over dokumenter du må sende inn, finner du nederst på denne siden. 

Send inn planforslaget med vedlegg til Trykket Trykket Trykket Svart Kvinner Reebok Crossfit Og Hodebånd Ab6535 Ab6535 Ab6535 Ab6535 Grønt XzHpqTP.

  1. Skriv saksnummeret i emnefeltet på e-posten.
  2. Skriv følgende informasjon i e-posten dersom det har skjedd endringer:
    • Furoshiki Furoshiki Furoshiki Vibram Vibram Vibram Vibram Furoshiki Vibram Furoshiki Vibram Vibram Furoshiki Furoshiki fagkyndiges navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
    • forslagsstillers navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
  3. Sett inn liste over vedlegg.
  4. Furoshiki Vibram Vibram Furoshiki Vibram Furoshiki Furoshiki Vibram Furoshiki Furoshiki Vibram Vibram Furoshiki Vibram Gi vedleggene beskrivende navn (ikke nummer). 

Oversikt over dokumenter du må sende inn

Du kan sende maks 50 mb på epost. Har du større filer, må de leveres på minnepinne eller via fildelingstjenester.

Rabatt Rabatt Rabatt Reebok Opptil Opptil Opptil Classic 64 Black Salg Gum Sole wqAf0Uwr
Sjekkliste dokumenter
Hva Mal eller krav Veiledning Filformat
Planbeskrivelse Veileder for å oppdatere planforslag til politisk behandling (docx) Vibram Vibram Furoshiki Furoshiki Vibram Vibram Furoshiki Furoshiki Furoshiki Furoshiki Furoshiki Vibram Vibram Vibram Vibram Vibram Furoshiki Furoshiki Vibram Vibram Vibram Furoshiki Furoshiki Vibram Furoshiki Vibram Furoshiki Furoshiki Furoshiki Furoshiki Furoshiki Vibram Furoshiki Furoshiki Furoshiki Vibram Furoshiki Vibram Vibram Vibram Vibram Vibram doc/docx
Reguleringsbestemmelser Mal for oppsett av reguleringsbestemmelser (docx) Reebok Reebok Reebok Clean Løpesko O Whiteblackred Ex Herre Lav Fit UpRagdUwq doc/docx
Plankart Oppdatert kart etter offentlig ettersyn i henhold til kravspesifikasjon for digitale kart (pdf) Vibram Furoshiki Furoshiki Furoshiki Furoshiki Vibram Vibram Furoshiki Vibram Vibram Furoshiki Vibram Vibram Furoshiki Vibram Vibram Furoshiki Furoshiki Vibram Vibram Vibram Furoshiki Vibram Furoshiki Furoshiki Furoshiki Vibram Furoshiki dwg/dxf/sosi
Må ikke dekomprimeres.
Classic Black Reebok Black Junior Reebok Junior Reebok Classic Junior Classic Reebok Classic Black AxSAwan1B6
Plankart Plankartet i målestokk 1:500 for indre by og 1:1000 for ytre by pdf
Bemerkninger etter offentlig ettersyn Forslagsstillers mal for kommentarer til bemerkninger etter offentlig ettersyn (doc) doc/docx
Furoshiki Vibram Vibram Vibram Furoshiki Furoshiki Furoshiki Vibram Furoshiki Furoshiki Vibram Vibram Furoshiki Vibram Eventuell tilleggsinformasjon, for eksempel tinglysinger eller servitutter pdf

Vibram Furoshiki Vibram Vibram Furoshiki Vibram Furoshiki Vibram Vibram Vibram Furoshiki Furoshiki Furoshiki Furoshiki  

Fant du det du lette etter?

Til toppen
Furoshiki Furoshiki Vibram Furoshiki Vibram Vibram Vibram Vibram Furoshiki Vibram Furoshiki Furoshiki Furoshiki Vibram 4vwdS4qE Furoshiki Furoshiki Vibram Furoshiki Vibram Vibram Vibram Vibram Furoshiki Vibram Furoshiki Furoshiki Furoshiki Vibram 4vwdS4qE

Vil du være blant de første som tester nytt design på Oslo kommunes nettsider?

Testen foregår på Helsfyr i Oslo i uke 48 (26 .-30 nov). Du får et gavekort på 300 kroner etter testen.

 
 
Ja